شمارورزی لولوپی+۱

فلسفه ی ریاضی آموز لولوپی از آموزش اجباری Compulsory education پرهیز می کند و این گفته ی افلاطون را سرلوحه ی کار خود قرار می دهد که : کودکان هرگز یاد نخواهند گرفت ، مگر این که بخواهند یاد بگیرند. به گفته ی او آموزش اجباری هرگز به ذهن نمی چسبد.

چاره‌اندیشی برای ریاضی‌گریزی یا ریاضی‌هراسی کودکان

گاهی کودکان ما ریاضی‌پریش نیستند. از جنبه هوشی، ‌دارای هوش کودکان معمولی هستند، اما از دانش ریاضی می‌هراسند. زمینه‌های این هراسیدگی گوناگون است. روش آموزش، منش آموزگار، اندرونه‌ی آموزشی و فضای آموزشی در ایجاد این هراس نقش دارند. هر آموزگاری که می‌خواهد دانش ریاضی را به کودکان بیاموزد، باید روش‌های آموزشی دانش ریاضی را بشناسد. متاسفانه بیش‌تر آموزگاران ریاضی در ایران، از فضای پژوهشی دور هستند. اکنون منابع و روش‌های تازه‌ی آموزش ریاضی پایه در همه جا در دسترس است. در کتابخانه، کتاب فروشی، یا فضای وب. اما کم‌تر آموزگاری از این منابع بهره می‌برد.
منش آموزگار ریاضی نیز در ریاضی‌هراسی کودکان بسیار تاثیرگذار است. روایتی که پرفسور محسن هشترودی استاد برجسته‌ی ریاضی ایران بازگو می‌کند، تاییدی بر این نکته است: من در کلاس ششم در درس ریاضی بسیار ضعیف بودم و معلم ریاضی ما بسیار معلم سخت‌گیری بود. و تنبیه می‌کرد و گاه برای تنبیه مداد لای انگشت‌های‌مان می‌گذاشت و فشار می‌داد. او فکر می‌کرد که من با این کارها پیشرفت می‌کنم. من هنوز جای دردی را که آن مدادها ایجاد می‌کردند حس می‌کنم اما آن مجازات‌ها بر من تاثیری نداشت بلکه تاثیر معکوس داشت. هرچه او بیش تر مرا مجازات می‌کرد از درس ریاضی بیش تر متنفر می‌شدم و سرانجام هم در این درس تجدید شدم. در تابستان آن سال شرایطی ایجاد شد که ما به دماوند رفتیم. در آن‌جا مادرم برای تقویت درس ریاضی من از معلمی که تصادفا به دماوند آمده بود تا تعطیلی تابستان را در آنجا بگذراند خواهش کرد که به من درس بدهد و او پذیرفت. درس گفتن همانا و بروز استعدادهای ریاضی من همانا! او معلمی پراحساس و مهربان بود و از نگاهش محبت می‌بارید و بسیار متین سخن می‌گفت. من در امتحانات نهایی شهریور ماه آن سال در درس ریاضی نمره بیست گرفتم. نمره بیست من برای معلم اصلی من باور نکردنی و عجیب بود آن قدر عجیب که خودش به حوزه امتحانی رفت تا ورقه مرا ببیند. او نمی‌دانست که محبت معجزه می‌کند. به این ترتیب سرگذشت من عوض شد و آن شد که ملاحظه می‌فرمایی.

بسته لولوپی+۱

 شامل کتابِ خواندن، کتابِ کارورزی و کتاب راه نما و کنش ورزی به همراه کیسه ی نماکارت ها است.کتاب خواندن لولوپی + ۱ دارای بیست داستانک پیوسته است که از یک سو وابسته به داستانک های لولوپی +۰ است و از سوی دیگر این داستانک ها به لولوپی+۲ ( در دست انتشار ) پیوند دارند. به طور طبیعی کودکی که می خواهد با لولوپی + ۱ کار کند، باید لولوپی +۰ را در یک دوره ی فشرده بگذراند. این دوره ی فشرده در زمینه ی خواندن داستانک ها می تواند بسیار کوتاه باشد و در مورد کارورزی ها و کنش ورزی ها می تواند یک دوره ی ز مانی سه ماهه را دربرگیرد.
مانند لولوپی+ ۰ در هر وضعیتی برای این که کودکان خردسال هنوز درک درستی از کارکردهای دانش ریاضی یا شمارورزی ندارند، کار را با کتابِ خواندن آغاز کنید. کتابی که در سرشت خود در لایه  بیرونی داستان است و در لایه های درونی به آموزش دانش ریاضی می پردازد. کتاب کارورزی لولوپی+ ۱ برپایه استانداردهای پیشرفته در آموزش ریاضی – بیش از همه استاندارد NCTM – ( انجمن ملی آموزگاران ایالات متحده ) طراحی شده است. کتاب کنش ورزی اما فراتر از این استانداردها می رود و برپایه  ی آموزش شمارورزی یا ریاضی از راه دست ورزانه که ریشه ی آن در دیدگاه‌ های مونتسوری و پیاژه است نگاشته شده است. در این باره در کتاب «آمورش ریاضی خلاق پایه – فلسفه و روش» بیش تر سخن گفته شده است.
کتاب راه نما و کنش ‌ورزی هم راه نمایی بخش هایی از بسته را انجام می دهد و هم این که کارهای دست ورزانه برای آموزش شمارورزی در آن آمده است. روند کار چنان است که در انجام این کنش ورزی ها همه ی اجزای آن به روشنی گفته شده است و نیازی به راه نمایی بیش تر نیست.
کیسه ی نماکارت های این بسته ۶۴ تایی است. این مجموعه شامل، نماکارت های پویش، همتاها، الگوها، کرم ۹ تنه ، مجموعه و نامجموعه، نشانگان، کنش افقی و عمودی، دهگانی ، شکل ها و خرس ماهیگیر است که در هر مورد پشت نماکارت، راه کارهای آن ها آمده است. لازم است که بدانید، انجام برخی از کارورزی ها در این بسته نیاز به نماکارت های لولوپی +۰ دارد.

برچسب‌ها: آموزش شمارورزی، آموزش ریاضی خلاق، آموزش ریاضی خلاق پایه، آموزش ریاضی به کودکان، آموزش ریاضی از راه ادبیات کودکان، لولوپی+ ۰ ، کتاب خواندن لولوپی، کتاب کارورزی لولوپی، نماکارت‌های لولوپی،