پیشرفت در درمان سرطان و دگرگونی در سیستم های مراقبت های بهداشتی، سبب نگهداری بیمار در خانه و کمتر ماندن در بیمارستان شده است.امروزه پرستارهای تازه کار،روش هایی را بکار می برندکه، پرستارهای کارآزمودهدر گذشته انجام می دادند. این راهنما، دانستنی های روزانه برای نگهداری از بیماران درگیر سرطان در خانه را به شما می دهد.در این راهنما،درباره گرفتاری های روزانه بیمارها و نیز راهکارهایی برای برطرف کردن آنها خواهید خواند .
آگاهی درباره این روش ها، نباید بهانه ای برای نرفتن به نزد پزشک یا پرستار باشد. آنها نسبت به وضعیت موجود آگاه تر هستند و بهترین روش درمان را برای بهبود یافتن بیمار بکار می گیرند

  • دانلود کاتالوگ طب تسکینی

    کاتالوگ طب تسکینی را می توانید از این جا دانلود کنید

    _⁨طب تسکینی⁩