کنترل درد در بیماردرگیر با سرطان
راهنمایی برای بیماران درگیر سرطان و مراقبان آن‌ها
برای کنترل درد به دانستن چه مطالبی نیاز دارم؟
این اطلاعات، به بیماران درگیر با سرطان کمک می‌ کند چگونگی کنترل درد را یاد بگیرند. خواندن آن‌ها از سوی پرستاران و مراقبان برای یادگیری کنترل درد سودمند است.
• با پزشک، پرستار یا داروساز خود برای پیدا کردن بهترین راه کنترل درد‌تان همکاری داشته باشید.
• انواع مختلف درد و چگونگی تسکین آن‌ها را بشناسید.
• با انواع مختلف داروهای ضددرد آشنا شوید.
• از شیوه‌های دیگر مدیریت درد اطلاع پیدا کنید.
• داروهای خود را با اطمینان مصرف کنید.
با پزشک و پرستاران درباره­ درد خود و نزدیکان خود و چگونگی پیشرفت درمان‌تان حرف بزنید.
سرطان همیشه با درد همراه نیست، اما برای بیمارانی که درد می­کشند، درمان‌های مختلف دارویی، روش‌های گوناگون مصرف دارو و راه‌هایی به جز مصرف دارو که سبب تسکین درد می‌شوند، وجود دارند.

  • دانلود کاتالوگ طب تسکینی

    کاتالوگ طب تسکینی را می توانید از این جا دانلود کنید

    _⁨طب تسکینی⁩