چگونه بیماری آلزایمر سبب دگرگونی در فرد می شود؟
آلزایمر، بیماری است که مغز را گرفتار می کند . شمار زیادی از سلول های مغزی می میرند و مرگ این سلولها، سبب ناتوانی در به یاد آوردن، اختلال در ادراک و آشفتگی ذهنی می شود . بیمار توانایی تمرکز کردن را از دست داده و به گونه ای شگفت انگیز رفتار می کند. با پیشرفت بیماری، نشانه ها شدت یافته، کار شما به عنوان یک مراقب سخت ترمی شود.
به یاد داشته باشید سبب این دگرگونی ها، آلزایمر است نه فردی که به آن گرفتار شده و فرد بیمار ممکن است همه این نشانه ها را نداشته باشد.
فردی که از بیمار آلزایمری نگهداری می کند، با سه دگرگونی اساسی روبروست که عبارتند از:
● دگرگونی در مهارت های برقراری ارتباط
● دگرگونی در رفتار و شخصیت
● دگرگونی در نزدیکی و رابطه جنسی

هنگام نگهداری از چنین بیمار هایی، فرد ممکن است احساس کند توان کافی برای نگهداری از بیمار را ندارد. اگر روزی چنین اندیشه ای از ذهن شما گذشت، بدانید که تنها نیستید. مراقب های دیگر نیز چنین احساسی دارند. آن ها باید هر روز خود را برای رویارویی با چالش های تازه آماده کنند.
با شناخت بیشتر درباره این بیماری می توانید همواره برای رویارویی با رخدادهای پیش بینی نشده آماده باشید.

  • دانلود کاتالوگ طب تسکینی

    کاتالوگ طب تسکینی را می توانید از این جا دانلود کنید

    _⁨طب تسکینی⁩