تا شقایق هست زندگی باید کرد

طب تسکینی، نیاز بیمار است به نگاه و مهر انسانی

طب تسکینی، ویژه بیماران سخت درمان است. بیمارانی که بیش‌تر از معجزه بیمارستان و دارو، به معجزه نگاه و مهر انسانی نیاز دارند.

  • دانلود کاتالوگ طب تسکینی

    کاتالوگ طب تسکینی را می توانید از این جا دانلود کنید

    _⁨طب تسکینی⁩

  • خرید مستقیم مجموعه کتاب های طب تسکینی

    مجموعه کتاب های طب تسکینی را می توانید از نشر چیستا خریداری کنید.

     تلفن: ۸۸۷۱۸۷۵۷ و ۸۸۷۱۸۷۵۸ با پیش شماره ۰۲۱