رسالت نشر چیستا

فردای کودکان برای ما امروز است. با پژوهش و انتشار بهترین آثار می‌کوشیم امروز کودکان را پربارتر کنیم.

نشر چیستا، ناشر – مولف است. می‌خواهد خود تولید کننده کتاب‌هایی باشد که در عرصه فرهنگی ایران تاثیرگذار باشند. برای همین یکی از نادر ناشرانی در ایران است که برای تولید کتاب‌هایش هزینه بلند مدت می کند. اگرچه این چیزها در جامعه فرهنگی ایران امتیازی به حساب نمی آید و شما می توانید ناشر برگزیده باشید با این شرط که هرچه خواستید کتاب ترجمه منتشر کنید، کپی رایت ناشران اصلی را ندهید و در همین حال تشویق هم بشوید. بزرگترین تشویق اما برای ما باور و اعتماد مخاطبان است که همیشه به ادامه این راه دلگرم‌مان کرده‌اند.

 • نشرچیستا، ناشر آثار فرهنگی فاخر
  نشر چیستا در زمینه آثار فرهنگی فاخر که بخشی از میراث فرهنگی ایران است، سرمایه گذاری می کند. نمونه‌ایی از این کارها در حوزه پژوهش و انتشار آلبوم شاهنامه است که به نفیس‌ترین شکل منتشر شده است. همچنین این ناشر آمادگی دارد در این حوزه کارهای فاخر را برای نشر بررسی کند
 • نشرچیستا ناشر کتاب‌های مرجع در حوزه ادبیات کودکان و فرهنگ کودکی
  نشرچیستا در دوره‌ایی ۱۴ ساله روی انتشار اثر ملی تاریخ ادبیات کودکان ایران سرمایه‌گذاری کرده است. این اثر گواهی دهنده راه ما در زمینه تولید آثار مرجع است.
 • آموزش خلاق کودک محور
  تمرکز اصلی نشر چیستا روی یک برنامه بلند مدت پژوهش و تولید کتاب‌های آموزش خلاق کودک محور بوده است. هدف از پژوهش و انتشار این گونه کتاب‌ها و بسته‌های آموزشی ایجاد یک الگوی دوسویه است. از یک سو این الگو می‌خواهد به آموزش و پرورش ایرن بقبولاند که انتشار کتاب‌های آموزشی کار این نهاد نیست و نیاز به نوآوری دارد که نهادهای دولتی به طور مطلق فاقد انگیزه‌های نوآورانه هستند و از سوی دیگر می‌خواهد در آشفته بازار کتاب‌های کمک آموزشی که بازار چند صد میلیارد تومانی برای این گروه از ناشران فراهم کرده است نشان دهد که راه آن‌ها تنها خالی کردن جیب مردم است. مردمی که چون کشورهای پیشرفته لیاقت آموزش مدرن و خلاق را دارند. می خواهد به مردم خوب این سرزمین بگوید بازار کتاب های کمک آموزشی یکی از آسیب‌های جدیی است که نهاد آموزش و پرورش ایران با مطلق گرایی به گرایش‌های خلاق تحمیل کرده است. از یک سو دست آن‌ها را برای ارائه این آثار که بیش‌تر به صورت کتاب‌های حافظه محور با گزینه‌ های چهار جوابی است، باز گذاشته است و از سوی دیگر توان درک کارهای با ارزش را در حوزه آموزش خلاق محور ندارد.
 • ناشر کتاب‌های طب تسکینی
  نشر چیستا، با انتشار کتاب‌هایی در حوزه طب تسکینی، کمک و یاری به بیماران سخت درمان و خانواده‌های آن‌ها را یکی از شاخه‌های کار خود قرار داده است، زیرا امروزه این بیماران و خانواده‌های آن‌ها نیاز دارند که تا زمانی که هستند از زندگی با کیفیت بهره ببرند. برای رسیدن به این هدف به آموزش نیاز است. در این زمینه سایت زیست‌یار در این باره و برای این هدف راه‌اندازی شده است.