برنامه‌های نشر چیستا برای پژوهش و انتشار آثار خلاق کودک محور زمان و هزینه بر است. پیوسته از ما در باره روند انتشار این آثار پرسیده می شود. برای این که شما نیز در جریان پژوهش و انتشار این آثار قرار بگیرید، جدای از میله پیشرفت، گزارش کوتاه از هر پروژه آمده است.

لولوپی+۰
لولوپی+۱ ویرایش تازه
لولوپی+۲
اشاره ورزی
نشانه ورزی
فارسی آموز ۲ ویرایش تازه
فارسی آموز ۳ ویرایش تازه
فارسی آموز ۴
 • لولوپی+۰
  لولوپس + ۰  منتشر شده است و آن را می توانید از سایت هدهد خریداری کنید
 • لولوپی +۱
  ویرایش تازه از بسته گذشته است که در آن بخش پیش دبستان جدا شده و روی کارورزی‌ها و راهنما بازبینی گسترده انجام شده است. بخشی از تصویرهای این بسته نیز بازپیرایی یا افزوده شده است. اکنون این بسته نیز به همراه بسته لولوپی +۰ در پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ آماده انتشار و در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
 • لولوپی+۲
  لولوپی+۲ در پیوست با بسته‌های دیگر این مجموعه است. کار تدوین متن‌های آن از سال ۱۳۸۷ شروع شد، یک بار تا آستانه انتشار پیش رفت، و با بازبینی در بسته لولوپی+۱ این بسته نیز دگرگرن شد و اکنون کتاب خواندن آن آماده، کتاب کارورزی و کتاب راهنمای آن در آخرین مراحل صفحه آرایی است. پیش بینی می شود که این بسته در سال ۱۴۰۰ در دسترس مخاطبان قرار گیرد
 • اشاره‌ورزی
  این بسته که ویژه آموزش زبان اشاره به کودکان خردسال است، کار تولید محتوای آن شامل نشانه های زبان اشاره و تصویرگری از ۱۳۸۶ آغاز و سرانجام در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
 • نشانه‌ورزی با پوتی‌پان
  برنامه انتشار بسته‌ای در حوزه زبان آموزی با توجه به رویکرد لئو ویگوتسکی که آموزش نشانه ها و نمادها را بخشی از روند زبان آموزی کودکان خردسال می داند، از سال ۱۳۸۸ زده شد. تصویرگری‌های آن در سال ۱۳۹۵ به پایان رسید و در سال ۱۳۹۸ صفحه آرایی آن انجام شد. از آن زمان تاکنون در نوبت انتشار است.
 • فارسی آموز نخودی ۲
  این بسته برآیند بازبینی فارسی آموز ۲ است که در بازار نشر موجود بود. با توجه به این که بازخوردهای از زبان آموزان درون ایران و بیرون ایران نشان می داد که نیاز است متن ها کوتاه تر و کاربردی تر شوند، فارسی آموز دو قدیمی به دو بخش فارسی آموز ۲ و فارسی آموز ۳ تبدیل شد. این بسته در سال  ۱۳۹۷ به بازار نشر ارائه شد.
 • فارسی آموز نخودی ۳
  این بسته برآیند بازبینی فارسی آموز ۲ است که در بازار نشر موجود بود. با توجه به این که بازخوردهای از زبان آموزان درون ایران و بیرون ایران نشان می داد که نیاز است متن ها کوتاه تر و کاربردی تر شوند، فارسی آموز دو قدیمی به دو بخش فارسی آموز ۲ و فارسی آموز ۳ تبدیل شد. این بسته در سال ۱۴۰۰ منتشر  شد.
 • فارسی آموز نخودی ۴
  فارسی آموز نخودی چهار برآیند تفکیک کتاب فارسی آموز ۳ کنونی است که در بازار نشر موجود است. کارهای تدوین متن و تصویرگری و صفحه بندی این کتاب انجام شده است. کتاب کارورزی آن در حال کامل شدن است.