درباره چیستا

  • شرکت نشر چیستا سازمان انتشاراتی در حوزه بخش خصوصی است که با هدف گسترش فرهنگ و ادبیات ایران به ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان پایه‌گذاری شده است.
  • با توجه به جمعیت کودک و نوجوان جامعه ایران که سازندگان آینده این جامعه هستند شرکت نشر چیستا عمده فعالیت‌های خود را بر روی کتاب‌های مرجع و دانشنامه‌ای این گروه سنی متمرکز کرده است.
  • مجموعه ده جلدی تاریخ ادبیات کودکان که تاکنون هفت جلد از آن منتشر شده است، نخستین مجموعه از کتاب‌های مرجع بود که از سوی نشر چیستا منتشر شده است. در کنار این کار بزرگ، نشر چیستا به انتشار آثار مرجع دیگری همچون آلبوم شاهنامه نیز همت گماشته است.
  • فارسی‌آموزهای ادبی، ریاضی‌آموز ادبی و واژه نامه‌ی چیستانی از مجموعه کتاب‌های آموزش خلاق کودک محور است که تاکنون از سوی این ناشر منتشر شده است. نشر چیستا بنا دارد تا با انتشار این مجموعه کتاب‌ها، روش آموزش خلاق کودک محور را که آموزش از راه بازی و شادی است و تخیل و خلاقیت کودکان را تقویت می‌‌کند، به عنوان الگو به آموزشگران و خانواده‌ها بشناساند.