آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان از گونه آموزش جایگزین است. آموزش جایگزین جای آموزش رسمی می نشیند. به طور کلی آموزش های جایگزین برآمده از نیازهای کودکان است و اجبارهای آموزش رسمی را که وابسته به ساخت قدرت است، ندارد. آموزش جایگزین از گونه آموزش باکیفیت است، زیرا منابع و برنامه آموزشی آن با تمرکز بر روی اصولی مانند پرورش تخیل و خلاقیت، بازی و شادی، دست ورزی ، تاکید روی ارزش های زندگی و مهارت پروری است. همین عوامل سبب می شود که کودکان در آموزش جایگزین از لذت آموختن به جای اجبار در آموختن بهره ببرند.

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان از گونه آموزش باکیفیت است و  ویژگی عمده آن آمیختن ادبیات کودکان با موضوع آموزش است. کودکان همیشه و همواره مشتاق شنیدن و خواندن  ادبیات مانند شعر و داستان و دیدن نمایش هستند. هنگامی که داستان، شعر و نمایش با آموزش آمیخته می شود، انگیزه های کودکان برای آموختن درونی شده و درک و شناخت آن ها از سطح به ژرفا می رود.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *